«Ἐκ τοῦ ἀρχείου Ν. Δ. Λεβίδη.Ἡ δοξολογία τῆς 25ης Μαρτίου 1908 καὶ μία ἀνέκδοτη ἐπιστολὴ τοῦ Κ. Ἀ. Ψάχου», Παρνασσὸς ΛΔ’ (1992), σσ. 322-325

2019-01-12T11:31:34+00:001 Ιανουαρίου 1992|Categories: Άρθρα, Μουσικολογικά Άρθρα|

Στὸ παρὸν μελέτημα ἐπιχειρεῖται βραχεῖα ἀναφορὰ σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς [...]