Δ΄ Διεθνὲς Συνέδριο Μουσικολογικὸ καὶ Ψαλτικό. «Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης» – «Τὰ Γένη τῆς Ρυθμοποιίας καὶ τρέχοντα ψαλτικὰ θέματα». Ἀθήνα, 8-11 Δεκεμβρίου 2009

2019-01-09T12:54:51+00:0011 Δεκεμβρίου 2009|Categories: Συμμετοχές σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια|

Συμμετεῖχα ὡς μέλος (γραμματέας) τῆς ὀργανωτικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ συνεδρίου. [...]