7ο ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Φιλοσοφικὴ Σχολὴ Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν-Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολὴ Καλῶν Τεχνῶν Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν-Ἰόνιο Πανεπιστήμιο Σχολὴ Μουσικῶν καὶ Ὀπτικοακουστικῶν Τεχνῶν Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν- Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Σχολὴ Κοινωνικῶν, Ἀνθρωπιστικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνῶν Τμῆμα Μουσικῆς Ἐπιστήμης καὶ Τέχνης, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικολογικῆς Ἑταιρείας, Κέρκυρα, 30 Ὀκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2015)

2019-01-09T11:51:24+00:001 Νοεμβρίου 2015|Categories: Συμμετοχές σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια|

Συμμετεῖχα ὀργανώνοντας καὶ συντονίζοντας τὴ στρογγυλὴ τράπεζα: Βυζαντινὲς Μουσικὲς [...]