2 01, 1996

Ἱερὰ Μητρόπολις Ὕδρας, Σπετσῶν, Αἰγίνης, Ἑρμιονίδος καὶ Τροιζηνίας-Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Τριάδος (Ἁγίου Νεκταρίου) Αἰγίνης, Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου. Αἱ Εἰκόνες τοῦ Τέμπλου, Αἴγινα 1996

2019-01-05T10:37:37+00:002 Ιανουαρίου 1996|Categories: Εκδόσεις Ιεράς Μονής Αγ. Νεκταρίου, Επιμέλειες Εκδόσεων|

Πρόκειται γιὰ καλλιτεχνικὸ λεύκωμα ποὺ -ὑπὸ τὴ γενικὴ ἐπιμέλεια τοῦ [...]

1 01, 1996

«Μελετίου τοῦ Συρίγου. Ἀνέκδοτος Ἀκολουθία πρὸς τιμὴν Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Ὁμολογητοῦ», Ἀνάτυπον ἐκ τῶν ΛΖ΄ (1995) καὶ ΛΗ΄ (1996) τόμων τοῦ περιοδικοῦ Παρνασσὸς [σσ. 446-481 καὶ 374-421 ἀντιστοίχως], Ἀθῆναι 1996

2019-01-12T11:25:10+00:001 Ιανουαρίου 1996|Categories: Άρθρα, Υμναγιολογικά Άρθρα|

Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Ὁμολογητής, ὁ ἐκ Κίου ὁρμώμενος καὶ [...]

1 01, 1996

Ἱερὰ Μητρόπολις Ὕδρας, Σπετσῶν, Αἰγίνης, Ἑρμιονίδος καὶ Τροιζηνίας-Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Τριάδος (Ἁγίου Νεκταρίου) Αἰγίνης, Προσωπικὰ ἀντικείμενα Ἁγίου Νεκταρίου, Αἴγινα 1996

2019-01-05T10:38:52+00:001 Ιανουαρίου 1996|Categories: Εκδόσεις Ιεράς Μονής Αγ. Νεκταρίου, Επιμέλειες Εκδόσεων|

Πρόκειται γιὰ καλλιτεχνικὸ λεύκωμα ποὺ -ὑπὸ τὴ γενικὴ ἐπιμέλεια τοῦ [...]

Go to Top