«Μεγάλοι μελουργοὶ τῆς ψαλτικῆς τέχνης», στὸ Μουσικὸ Περιοδικὸ τῶν φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν Ἀθήνας, ΜΟΥ.Σ.Α., τεῦχος 2ο, Ἀπρίλιος 1996, σσ. 40-43

2019-01-10T20:55:57+00:001 Απριλίου 1996|Categories: Μελετήματα, Μουσικολογικά Μελετήματα|

Πρόκειται κατ᾿ οὐσίαν γιὰ τὸ ἴδιο μὲ τὸ ἀνωτέρω κείμενο, [...]