Ἐθνικὸν καὶ Καποδιστριακὸν Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν-Φιλοσοφικὴ Σχολή-Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016

2020-05-08T07:33:06+00:001 Ιανουαρίου 2016|Categories: Εκδόσεις ΤΜΣ ΕΚΠΑ, Επιμέλειες Εκδόσεων, Μουσικολογικές Εκδόσεις|

Ἡμερολόγιο τοῦ 2016 ἐκδόθηκε ἀπὸ τὸ Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ [...]