1 01, 2014

Ἀνατολῆς τὸ Περιήχημα. Μουσικολογικὴ Περιοδικὴ Ἔκδοση, τεῦχος 1ο, Ἀθήνα 2014, σσ. 400

2019-01-05T09:20:13+00:001 Ιανουαρίου 2014|Categories: Εκδόσεις αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας Ανατολής το Περιήχημα, Επιμέλειες Εκδόσεων, Μουσικολογικές Εκδόσεις|

Τὸ πρῶτο τεῦχος μιᾶς νέας μουσικολογικῆς περιοδικῆς ἔκδοσης, ποὺ ἐξολοκλήρου [...]

1 01, 2001

“…τιμὴ πρὸς τὸν διδάσκαλον…”. Ἔκφραση ἀγάπης στὸ πρόσωπο τοῦ καθηγητοῦ Γρηγορίου Θ. Στάθη. Ἀφιέρωμα στὰ ἑξηντάχρονα τῆς ἡλικίας καὶ στὰ τριαντάχρονα τῆς ἐπιστημονικῆς καὶ καλλιτεχνικῆς προσφορᾶς του, ἔκδοση τῆς ἀστικῆς μὴ κερδοσκοπικῆς Ἑταιρείας Ἀνατολῆς τὸ Περιήχημα, Ἀθῆναι 2001, σσ. 928

2019-01-07T18:32:30+00:001 Ιανουαρίου 2001|Categories: Εκδόσεις αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας Ανατολής το Περιήχημα, Επιμέλειες Εκδόσεων, Μουσικολογικές Εκδόσεις|

timi 1 timi 2 Ὁ τόμος ἐπιδόθηκε στὸν [...]

Go to Top