10 08, 2013

Ἡμερίδα ἐπὶ τῇ συμπληρώσει διακοσίων ἐτῶν (1813-2013) ἀπὸ τῆς ἐγκαταστάσεως τοῦ γέροντος Ἱεροθέου εἰς τὴν ἱ.μ. προφήτου Ἠλιοὺ Ὕδρας ὡς καὶ τῇ πέμπτῃ ἐπετείῳ ἀπὸ τῆς μακαρίας κοιμήσεως τοῦ ἀοιδίμου γέροντος μητροπολίτου Ὕδρας κυροῦ Ἱεροθέου (Ἱερὰ Μητρόπολη Ὕδρας Σπετσῶν καὶ Αἰγίνης, Ὕδρα Σάββατο 10 Αὐγούστου 2013)

2019-01-08T12:21:05+00:0010 Αυγούστου 2013|Categories: Συμμετοχές σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια|

Συμμετεῖχα μὲ ἀνακοίνωση ὑπὸ τὸν τίτλο: Διακοσιοστὴ ἐπέτειος (1813-2013) [...]

7 08, 2013

Συνθέσεις τοῦ ἀπὸ Τορνόβου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθανασίου Μαργουνίου τοῦ Κρητός: Ἐκλογαὶ ἁρμόδιαι εἰς τὴν ἁγίαν Αἰκατερίναν, πεντάηχες / Χερουβικὸν σὲ ἦχο α’

2023-08-30T11:04:58+00:007 Αυγούστου 2013|Categories: Εξηγήσεις|

Παρουσιάστηκαν κατά το έτος 2013 στην Αμερική, με τη [...]

Go to Top