«Ἁγίου Μακαρίου Νοταρᾶ: Ἡ ἐξ Ὕδρας διέλευση», Ἅγιος Μακάριος (Νοταρᾶς)-Γενάρχης τοῦ Φιλοκαλισμοῦ-Μητροπολίτης Κορίνθου καὶ ὁ περίγυρός του. Πρακτικὰ συνεδρίου, Ἀθήνα 2006, σσ. 49-78

2019-01-16T19:37:18+00:001 Σεπτεμβρίου 2006|Categories: Ανακοινώσεις, Υμναγιολογικές Aνακοινώσεις σε συνέδρια|

Γιὰ πρώτη φορά, βάσει δημοσιευμένων καὶ ἀδημοσίευτων σχετικῶν πηγῶν, [...]