«Τὰ πεπραγμένα τοῦ Β’ Διεθνοῦς Συνεδρίου τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», Ἐκκλησία [Ἐπίσημον Δελτίον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος], ἔτος ΠΑ’, τεῦχος 4, Ἀθῆναι-Ἀπρίλιος 2004, σσ. 278-281

2019-01-11T15:15:10+00:001 Απριλίου 2004|Categories: Χρονικά|

Συμπύκνωση τῶν πεπραγμένων τοῦ β' διεθνοῦς μουσικολογικοῦ συνεδρίου, ὅπως [...]