1 03, 2023

Πρόλογος στο βιβλίο του John Michael Boyer, Byzantine Chant: The Received Tradition. A Lesson Book, Portland, Oregon 2023, pp. xvii-xxi.

2023-07-16T11:17:47+00:001 Μαρτίου 2023|Categories: Προλογικά Σημειώματα|

Πρόλογος στο βιβλίο του John Michael Boyer, Byzantine Chant: [...]

1 07, 2022

Πρόλογος στην έκδοση: Η Οδύσσεια. Εικαστική παρέμβαση του Γιώργου Κόρδη στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Αθήνα 2022)

2023-09-28T06:48:34+00:001 Ιουλίου 2022|Categories: Προλογικά Σημειώματα|

Πρόλογος στην έκδοση: Η Οδύσσεια. Εικαστική παρέμβαση του Γιώργου [...]

25 12, 2021

“Βραχέα Προλεγόμενα”, στο βιβλίο του π. Ακινδύνου Δαρδανού, Παπα-Θανάσης Κουλούρας, ο προσμονάριος της Παναγίας 1912-2011, Ύδρα 2021, σσ. 7-8

2021-12-25T09:04:59+00:0025 Δεκεμβρίου 2021|Categories: Προλογικά Σημειώματα|

"Βραχέα Προλεγόμενα", στο βιβλίο του π. Ακινδύνου Δαρδανού, Παπα-Θανάσης [...]

14 04, 2021

Χαιρετισμός στον Κατάλογο Μιχαήλ Στρουμπάκη, Χειρόγραφα της Ψαλτικής Τέχνης. ΧΙΟΣ

2021-04-14T13:57:53+00:0014 Απριλίου 2021|Categories: Προλογικά Σημειώματα|

Μιχαὴλ Στρουμπάκης, Χειρόγραφα τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης. Χίος. Α΄ ἀναλυτικὸς [...]

1 12, 2020

“Κρίση και Αναπαράσταση”, στο βιβλίο ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ. Μελέτες Κριτικής Πρόσληψης, Επιμέλεια Γεώργιος Αραμπατζής, εκδόσεις Κέλευθος, Αθήνα 2020, σσ. 17-22

2020-12-16T10:52:27+00:001 Δεκεμβρίου 2020|Categories: Προλογικά Σημειώματα|

"Κρίση και Αναπαράσταση", στο βιβλίο ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ. Μελέτες [...]

1 11, 2019

“Πρόλογος”, στὸ βιβλίο τοῦ Γεωργίου Ἰ. Χατζηθεοδώρου, Δοξαστάριον Τριωδίου-Πεντηκοσταρίου, περιέχον τὰ δοξαστικὰ ἑσπερινοῦ καὶ ὄρθρου τῶν Κυριακῶν καὶ ἑορτῶν τῆς περιόδου Τριωδίου καὶ Πεντηκοσταρίου, Κάλυμνος 2019, σσ. xi-xix

2020-07-06T14:30:56+00:001 Νοεμβρίου 2019|Categories: Προλογικά Σημειώματα|

"Πρόλογος", στὸ βιβλίο τοῦ Γεωργίου Ἰ. Χατζηθεοδώρου, Δοξαστάριον Τριωδίου-Πεντηκοσταρίου, [...]

1 09, 2017

“Πρόλογος”, στην έκδοση: Αναστασιματάριον, αργόν και σύντομον, μελοποιηθέν υπό Πέτρου λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου και διασκευασθέν υπό Ιωάννου πρωτοψάλτου, επιμέλεια εκδόσεως Σπυρίδων Παυλάκης, Αθήνα 2017, σσ. ε΄-η΄

2019-01-02T11:19:26+00:001 Σεπτεμβρίου 2017|Categories: Προλογικά Σημειώματα|

Πρὀλογος_Αναστασιματάριον 2017

1 09, 2015

«Πρόλογος», στὴν ἔκδοση: Δοσιθέου μοναχοῦ, Κατουνακιώτου, Μουσικοδιδασκάλου, Ἐκλογὴ Πολυελέων (ἐπιμέλεια καὶ ἔκδοσις Ἱερᾶς Μονῆς ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης), Φυλὴ Ἀττικῆς 2015, σσ. 5-10

2019-01-11T15:10:36+00:001 Σεπτεμβρίου 2015|Categories: Προλογικά Σημειώματα|

Εκλογές

1 09, 2008

«Πρόλογος», στὴν ἔκδοση: Δοσιθέου μοναχοῦ Κατουνακιώτου, Δοξαστάριον (ἐπιμέλεια καὶ ἔκδοσις Ἱερᾶς Μονῆς ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης), Φυλὴ Ἀττικῆς 2008, σσ. 7-9

2019-01-11T15:10:47+00:001 Σεπτεμβρίου 2008|Categories: Προλογικά Σημειώματα|

Δοξαστάριο

1 01, 2001

«Τοῖς ἐντευξομένοις», “…τιμὴ πρὸς τὸν διδάσκαλον…”. Ἔκφραση ἀγάπης στὸ πρόσωπο τοῦ καθηγητοῦ Γρηγορίου Θ. Στάθη. Ἀφιέρωμα στὰ ἑξηντάχρονα τῆς ἡλικίας καὶ στὰ τριαντάχρονα τῆς ἐπιστημονικῆς καὶ καλλιτεχνικῆς προσφορᾶς του, ἔκδοση τῆς ἀστικῆς μὴ κερδοσκοπικῆς Ἑταιρείας Ἀνατολῆς τὸ Περιήχημα, Ἀθῆναι 2001, σσ. 19-24

2019-01-02T11:21:31+00:001 Ιανουαρίου 2001|Categories: Προλογικά Σημειώματα|

Προλογικὸ σημείωμα στὸν πρὸς τιμὴν τοῦ καθηγητοῦ Γρ. Θ. Στάθη [...]

Go to Top