«Ἅγιος Νεκτάριος· ὁ πνευματικός, ὁ μοναστικός, ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἡγέτης»- «Διορθόδοξον Θεολογικὸν Ἐπιστημονικὸν Συνέδριον ἐπὶ τῇ ἑκατοπεντηκονταετηρίδι ἀπὸ τῆς γεννήσεως τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου (1846-1996)», ποὺ διοργάνωσε στὴν Αἴγινα ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις ῞Υδρας, Σπετσῶν, Αἰγίνης, Ἑρμιονίδος καὶ Τροιζηνίας καὶ ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγ. Τριάδος (Ἁγ. Νεκταρίου) Αἰγίνης κατὰ τὸ διάστημα 21-23 Ὀκτωβρίου 1996

2019-01-09T21:58:09+00:0023 Οκτωβρίου 1996|Categories: Συμμετοχές σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια|

Συμμετεῖχα μὲ ἀνακοίνωση ὑπὸ τὸν τίτλο· Ἡ ἀγάπη τοῦ [...]