1 01, 2007

«Ἱερόθεος ἱερομόναχος ὁ Προφητηλιάτης καὶ ἡ μοναστικὴ συνοδεία του», Ἱερὰ μητρόπολις Ὕδρας, Σπετσῶν, Αἰγίνης, Ἑρμιονίδος καὶ Τροιζηνίας, Πρακτικὰ διορθοδόξου ἐπιστημονικοῦ συνεδρίου «Κωνσταντῖνος ὁ Ὑδραῖος – Νεομάρτυρες. Προάγγελοι τῆς ἀναστάσεως τοῦ Γένους», Ὕδρα 10-14 Νοεμβρίου 2000, Ὕδρα 2007, σσ. 265-296

2019-01-16T19:28:51+00:001 Ιανουαρίου 2007|Categories: Ανακοινώσεις, Υμναγιολογικές Aνακοινώσεις σε συνέδρια|

Στὸ πλαίσιο τῆς εὐρύτερης ἔρευνάς μου γιὰ τὸν γέροντα Ἱερόθεο, [...]

1 09, 2006

«Ἁγίου Μακαρίου Νοταρᾶ: Ἡ ἐξ Ὕδρας διέλευση», Ἅγιος Μακάριος (Νοταρᾶς)-Γενάρχης τοῦ Φιλοκαλισμοῦ-Μητροπολίτης Κορίνθου καὶ ὁ περίγυρός του. Πρακτικὰ συνεδρίου, Ἀθήνα 2006, σσ. 49-78

2019-01-16T19:37:18+00:001 Σεπτεμβρίου 2006|Categories: Ανακοινώσεις, Υμναγιολογικές Aνακοινώσεις σε συνέδρια|

Γιὰ πρώτη φορά, βάσει δημοσιευμένων καὶ ἀδημοσίευτων σχετικῶν πηγῶν, [...]

1 01, 2000

«Ἡ ἀγάπη τοῦ ἁγίου Νεκταρίου διὰ τὴν μουσικὴν καὶ τὴν ποίησιν», Ἅγιος Νεκτάριος· ὁ πνευματικός, ὁ μοναστικός, ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἡγέτης. Πρακτικὰ διορθοδόξου θεολογικοῦ ἐπιστημονικοῦ συνεδρίου ἐπὶ τῇ ἑκατονπεντηκονταετηρίδι (1846-1996) ἀπὸ τῆς γεννήσεως τοῦ ἁγίου Νεκταρίου (Αἴγινα, 21-23 Ὀκτωβρίου 1996), ἔκδοση Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Τριάδος (Ἁγ. Νεκταρίου) Αἰγίνης, Ἀθῆναι 2000, σσ. 485-515

2019-04-06T08:15:35+00:001 Ιανουαρίου 2000|Categories: Ανακοινώσεις, Μουσικολογικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια, Υμναγιολογικές Aνακοινώσεις σε συνέδρια|

Στὴν παροῦσα ἀνακοίνωση -τὸ πλῆρες κείμενο τῆς ὁποίας, διευρυμένο [...]

Go to Top