29 03, 2014

Ἡμερίδα ΕΞΕΧΟΥΣΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΟΣΥΝΗΣ: ΙΩΑΚΕΙΜ Γ’ Ο ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΨΑΧΟΣ (Πατριαρχικὴ Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή-Ἐφορεία Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς-Σύνδεσμος Μεγαλοσχολιτῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει-Σύνδεσμος τῶν ἐν Ἀθήναις Μεγαλοσχολιτῶν-Σύλλογος Φίλων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς-Κέντρο Μικρασιατικῶν Σπουδῶν-Κέντρον Ἐρεύνης τῆς Ἑλληνικῆς Λαογραφίας Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, 29 Μαρτίου 2014 Πολεμικὸ Μουσεῖο, Ἀθήνα)

2019-01-08T12:20:04+00:0029 Μαρτίου 2014|Categories: Συμμετοχές σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια|

Συμμετεῖχα μὲ ἀνακοίνωση ὑπὸ τὸν τίτλο: Πτυχὲς τῆς δράσης [...]

16 03, 2014

Международная научная конференция Музыкальная письменность христианского мира: Книги. Нотация. Проблемы интерпретации К 150-летию Московской консерватории и 125-летию кончины Д.В. Разумовского (Кафедра истории русской музыки Научно-исследовательский центр русской церковной музыки имени протоиерея Димитрия Разумовского, 12-16 мая 2014 года, Москва)

2019-01-09T23:31:10+00:0016 Μαρτίου 2014|Categories: Συμμετοχές σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια|

Συμμετεῖχα μὲ ἀνακοίνωση ὑπὸ τὸν τίτλο: A new reading [...]

6 03, 2014

Προσλαλιά κατά την παρουσίαση της έκδοσης Κωνσταντίνος Ψάχος: o Μουσικός, ο Λόγιος. Πρακτικά Ημερίδας, Αθήνα, Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014, Ανατολική Αίθουσα του Μέγαρου της Ακαδημίας Αθηνών

2019-01-11T14:15:25+00:006 Μαρτίου 2014|Categories: Ομιλίες, Προσλαλιές|

προσφωνηση κατα την παρουσίαση τόμου ΨΑΧΟΥ http://www.kentrolaografias.gr/el/content/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%82-%CE%AD%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%AD%CE%BC%CF%80%CF%84%CE%B7-6-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85-2014-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%AF%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82 [...]

5 03, 2014

Τρεῖς σεμιναριακὲς διαλέξεις στὸ πλαίσιο τοῦ Ἐλεύθερου Ἐργαστηρίου Μουσικῆς Παιδείας τοῦ Συλλόγου Οἱ Φίλοι τῆς Μουσικῆς τοῦ Μεγάρου Μουσικῆς Ἀθηνῶν, μὲ θέμα: Βυζαντινὴ Μουσική

2019-01-11T14:14:58+00:005 Μαρτίου 2014|Categories: Ομιλίες|

Ἀθήνα, Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν, Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014 [1] [...]

Go to Top