10 12, 2019

Ματθαῖος Βατοπαιδινός· εἰσαγωγὴ στὸν βίο καὶ τὸ ἔργο του, [Βατοπαιδινὴ Ψαλτικὴ Παράδοση 9], Ἅγιον Ὄρος 2019

2022-02-06T10:57:40+00:0010 Δεκεμβρίου 2019|Categories: Βιβλία, Μουσικολογικά Βιβλία|

Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου [Βατοπαιδινὴ Ψαλτικὴ Παράδοση [...]

9 12, 2019

Ματθαῖος Βατοπαιδινός· εἰσαγωγὴ στὸν βίο καὶ τὸ ἔργο του. Ἐργογραφία [Βατοπαιδινὴ Ψαλτικὴ Παράδοση 9], Ἅγιον Ὄρος 2019 (e-Book)

2022-02-06T11:04:44+00:009 Δεκεμβρίου 2019|Categories: Βιβλία, Μουσικολογικά Βιβλία|

Συμπεριλαμβάνεται σὲ ψηφιακὴ κάρτα (USB) ποὺ ἐπισυνάπτεται στὴν ἔκδοση [...]

8 12, 2019

Ματθαῖος Βατοπαιδινός· εἰσαγωγὴ στὸν βίο καὶ τὸ ἔργο του. Κατάλογος Χειρογράφων [Βατοπαιδινὴ Ψαλτικὴ Παράδοση 9], Ἅγιον Ὄρος 2019 (e-Book)

2022-02-06T11:06:17+00:008 Δεκεμβρίου 2019|Categories: Βιβλία, Μουσικολογικά Βιβλία|

Συμπεριλαμβάνεται σὲ ψηφιακὴ κάρτα (USB) ποὺ ἐπισυνάπτεται στὴν ἔκδοση [...]

5 05, 2015

Ἑρμηνεία σύντομος εἰς τὴν καθ’ ἡμᾶς μουσικήν, Παχωμίου μοναχοῦ. Εἰσαγωγή-Κριτικὴ Ἔκδοση-Σχόλια, Ἀθήνα 2015

2018-12-30T11:31:50+00:005 Μαΐου 2015|Categories: Βιβλία, Μουσικολογικά Βιβλία|

Κριτικὴ ἔκδοση τῆς θεωρητικῆς συγγραφῆς Παχωμίου μοναχοῦ τοῦ Ρουσάνου. [...]

4 04, 2014

Ὁ πολυέλεος Παρθενίου ἱερομονάχου τοῦ Μετεωρίτου, Ἀθήνα 2014

2020-07-06T04:48:57+00:004 Απριλίου 2014|Categories: Βιβλία, Μουσικολογικά Βιβλία|

Μιὰ ἐξειδικευμένη μονογραφία γιὰ τὸν μελοποιημένο σὲ ἦχο δεύτερο πολυέλεο [...]

1 01, 2009

Ὁ πολυέλεος Παρθενίου ἱερομονάχου τοῦ Μετεωρίτου, Ἀθήνα 2009

2019-01-09T11:30:12+00:001 Ιανουαρίου 2009|Categories: Βιβλία, Μουσικολογικά Βιβλία|

Πρωτότυπη καὶ ἐξειδικευμένη μονογραφία γιὰ τὸν πολυέλεο Δοῦλοι, Κύριον Παρθενίου [...]

Go to Top