1 01, 2005

Τὰ Χειρόγραφα Βυζαντινῆς Μουσικῆς – Νησιωτικὴ Ἑλλάς. Κατάλογος περιγραφικὸς τῶν χειρογράφων μουσικῶν κωδίκων τῶν ἀποκειμένων ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις τῶν ἱερῶν μονῶν, τῶν ἱερῶν ναῶν, ὡς καὶ λοιπῶν συλλογῶν, τῆς νησιωτικῆς Ἑλλάδος, τόμος Α’, Ὕδρα, Ἀθῆναι 2005

2019-01-02T10:39:45+00:001 Ιανουαρίου 2005|Categories: Βιβλία, Μουσικολογικά Βιβλία|

Κατάλογος μουσικῶν χειρογράφων, ὁ πρῶτος τόμος τῆς ὁμώνυμης ἐκδοτικῆς σειρᾶς. [...]

1 01, 2003

Ὁ πολυέλεος στὴν βυζαντινὴ καὶ μεταβυζαντινὴ μελοποιία, Ἀθῆναι 2003

2019-01-02T10:50:43+00:001 Ιανουαρίου 2003|Categories: Βιβλία, Μουσικολογικά Βιβλία|

Tὸ ἀσματικὸ εἶδος τοῦ πολυελέου συνιστᾶ τὴν πρώτη βασικὴ ἑνότητα [...]

1 01, 1998

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος καὶ ἡ ἀγάπη του γιὰ τὴν ποίηση καὶ τὴν μουσική. Εἰσαγωγικὸ σχεδίασμα στὴν ποιητική-μουσικὴ διάσταση τοῦ ἔργου τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, Ἀθῆναι 1998

2020-04-30T09:10:01+00:001 Ιανουαρίου 1998|Categories: Βιβλία, Μουσικολογικά Βιβλία, Υμναγιολογικά Βιβλία|

Ἡ ποιητικὴ δραστηριότητα τοῦ ἁγίου Νεκταρίου, ἢ ὁ ἐπικαλούμενος ἅγιος [...]

2 01, 1995

Ἡ Ψαλτικὴ Τέχνη στὴν Αἴγινα. 1. Εὐάγγελος Χ. Μαρίνης (1890-1977), Ἀθῆναι 1995

2019-01-02T11:07:26+00:002 Ιανουαρίου 1995|Categories: Βιβλία, Μουσικολογικά Βιβλία|

Ὑπὸ τὸ γενικὸ τίτλο Ἡ ψαλτικὴ τέχνη στὴν Αἴγινα, ἐγκαινιάζεται [...]

1 01, 1995

Σπουδὴ στὴ λαϊκὴ μουσικὴ παράδοση τῆς Αἴγινας. 1. Βασιλικὴ Ἀ. Χαλδαιάκη (1895-1967), Ἀθῆναι 1995

2019-01-02T11:06:16+00:001 Ιανουαρίου 1995|Categories: Βιβλία, Μουσικολογικά Βιβλία|

Πρόκειται γιὰ ἐργασία μουσικολαογραφικοῦ, κυρίως, χαρακτῆρα, ἔκδοση τοῦ αἰγινητικοῦ Συλλόγου [...]

Go to Top