Μιχάλης Αδάμης: Πολυδιάστατη δημιουργική έκφραση και μουσική πρωτοπορία: Επιστημονική ημερίδα με αφορμή τη συμπλήρωση των ενενήντα χρόνων από τη γέννηση του συνθέτη (1929-2019) ~ Τμήμα Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ (Αθήνα 14 Δεκεμβρίου 2019)

Συμμετείχα με ανακοίνωση, από κοινού με τον Θεόδωρο Καραθόδωρο, υπό τον τίτλο:

Δημιουργική σύζευξη παλαιών και νέων ηχητικών πραγματώσεων στο έργο Μοιρολόι του Μιχάλη Αδάμη

Ακολούθησε (στη Βιβλιοθήλη της ΦΛΣ ΕΚΠΑ) και συναυλία με ερμηνεία του έργου του Μιχάλη Αδάμη Μοιρολόι

αφίσα