Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου [Βατοπαιδινὴ Ψαλτικὴ Παράδοση 9, Ἅγιον Ὄρος 2019], ὅπου καὶ καταχωρίστηκαν [κατ’ ἐκλογή, ἀλλὰ καὶ δομικὴ καὶ γλωσσικὴ ἀναμόρφωσή τους, ἀπὸ τοὺς πατέρες τῆς ἴδιας μονῆς] ὁρισμένα τμήματα ἀπὸ τρίτομη μονογραφία μου, ποὺ κατετέθη στὴν Ἱερὰ Μεγίστη Μονὴ Βατοπαιδίου τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2016.

Στοιχεῖα τῆς ἐν λόγῳ μονογραφίας: Ματθαῖος Βατοπαιδηνός (1774-1849), τόμος Α΄: Ἀναλυτικὸς κατάλογος τῶν αὐτογράφων κωδίκων του, τόμος Β´: Ἡ μουσικὴ ἐργογραφία του, τόμος Γ´: Ὁ ἐν μοναχοῖς προορατικὸς καὶ ἐν μουσικοῖς παρρησιαστικός, [Ἀθήνα 2016].

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ