1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο Χριστιανισμός και Άνθρωπος ~ Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας (6-8 Νοεμβρίου 2019)

Συμμετείχα με ανακοίνωση υπό τον τίτλο: Ἅγιος Νεκτάριος: ὁ μελωδὸς ἱεράρχης