Συμμετείχα με ανακοίνωση, υπό τον τίτλο: Πλατωνικά ‘απηχήματα’ στη βυζαντινή μουσική