Εξέδυσάν με (από συναυλία στο ΚΕΜΦΑ_30.3.2018)

Άστρον ήδη ανατέταλκεν (ι.ν. αγ. Ζώνης Κυψέλης-Χριστούγεννα 2018)