Ίδρυμα Βυζαντινής Μoυσικολογίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ΑΧΙΛΛΕΥΣ Γ. ΧΑΛΔΑΙΑΚΗΣ, Ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη; Στίχος καλοφωνικός, εκ του δευτέρου ψαλμού, ποίημα Ιωάννου του Κουκουζέλη, Ζ΄ Διεθνές Συνέδριο Μουσικολογικό και Ψαλτικό “Μορφολογία-Αισθητική”, Αθήνα, 18-20 Οκτωβρίου 2018