Συναυλία στο Anadolu Universitesi, Eski Sehir (20.4.2018)

Συναυλία στο Eski Sehir (20.4.2018)

Kanun : Esra Berkman | Tanbur: Meriç Düzbaş | Ud: Gizem Sucu Bendir | Def-Daire : Engin Kurman | Kemençe : Nermin Kaygusuz