Μάθημα, Δανιήλ πρωτοψάλτου, Χαίρε κατάρας λύτρωσις, ηχ α΄

Ηχογράφηση, περιεχομένη στο έργο Μαθηματάριον, ερμηνευτική και μουσικολογική σπουδή (επιμ. Κων. Σκαρμούτσος), Αθήναι 2017