“Πρόλογος”, στην έκδοση: Αναστασιματάριον, αργόν και σύντομον, μελοποιηθέν υπό Πέτρου λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου και διασκευασθέν υπό Ιωάννου πρωτοψάλτου, επιμέλεια εκδόσεως Σπυρίδων Παυλάκης, Αθήνα 2017, σσ. ε΄-η΄

2019-01-02T11:19:26+00:001 Σεπτεμβρίου 2017|Categories: Προλογικά Σημειώματα|