Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος-Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, Ψάλατε συνετῶς τῷ Θεῷ. Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης. Ἡ Ὀκταηχία. Ψαλτικὴ Φυλλάδα γιὰ τὸ Γ΄ Διεθνὲς Μουσικολογικὸ-Ψαλτικὸ Συνέδριο, Ἀθήνα, 17-21 Ὀκτωβρίου 2006, σσ. 150