• Τὸ ἴδιο κείμενο καὶ στό: Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης: Ἡ ὀκταηχία, Πρακτικὰ Γ΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου, Μουσικολογικοῦ καὶ Ψαλτικοῦ, Ἀθήνα, 17-21 Ὀκτωβρίου 2006, Ἀθήνα 2010, σσ. 661-663.

Πρακτικά