Συμμετεῖχα μὲ ἀνακοίνωση ὑπὸ τὸν τίτλο: Ἁγίου Μακαρίου Νοταρᾶ: Ἡ ἐξ Ὕδρας διέλευση