Συμπύκνωση τῶν πεπραγμένων τοῦ β’ διεθνοῦς μουσικολογικοῦ συνεδρίου, ὅπως τὴν ἐπιχείρησα (ὑπὸ τὴν ἰδιότητά μου τοῦ γραμματέως τῆς ὀργανωτικῆς ἐπιτροπῆς) κατὰ τὴν καταληκτήρια συνεδρίαση αὐτῆς τῆς ψαλτικῆς συνάξεως. Περιλαμβάνει ἀναφορὰ στὰ τῆς ὀργανώσεως, τοῦ σχεδιασμοῦ καὶ τῶν κατὰ τὶς ἐπὶ μέρους θεματικές του ἑνότητες πεπραγμένων τοῦ συνεδρίου.

  • Τὸ ἴδιο κείμενο καὶ σὲ φυλλάδιο συνημμένο στὸν διπλὸ ψηφιακὸ δίσκο Ψάλατε συνετῶς τῷ Θεῷ-Β’ [Β’ Διεθνὲς Συνέδριο Μουσικολογικὸ καὶ Ψαλτικὸ “Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης”. Τὰ Γένη καὶ Εἴδη τῆς Βυζαντινῆς Ψαλτικῆς Μελοποιίας. Ἀθήνα 15-19 Ὀκτωβρίου 2003. Χρονικὸ καὶ Ψάλματα, Ἀθήνα 2005], σσ. 8-19.
  • Τὸ ἴδιο κείμενο καὶ στό: Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης: Τὰ Γένη καὶ Εἴδη τῆς Βυζαντινῆς Ψαλτικῆς Μελοποιίας, Πρακτικὰ Β΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου, Μουσικολογικοῦ καὶ Ψαλτικοῦ, Ἀθήνα, 15-19 Ὀκτωβρίου 2003, Ἀθήνα 2006, σσ. 585-591.

cd