Ἀναφορὰ στὴν ἀπὸ τὸν ἅγιο Νεκτάριο μελοποίηση ὁρισμένων ὕμνων τοῦ Θεοτοκαρίου του· διακρίνονται οἱ δύο διαστάσεις (βυζαντινὴ καὶ εὐρωπαϊκή) τῶν ὀφειλομένων στὸν ἅγιο Νεκτάριο μελικῶν παραδειγμάτων καὶ ὁ λόγος ἐμμένει στὴ δεύτερη περίπτωση (δυτικότροπα μελῳδήματα), ἡ ὁποία σχολιάζεται καὶ ἑρμηνεύεται ἁρμοδίως. Γιὰ τὸ κείμενο ἔχουν βασικὰ χρησιμοποιηθεῖ περικοπὲς ἀπὸ παλαιότερο σχετικὸ μελέτημά μου, μὲ προσθήκη καὶ νέων στοιχείων, τὰ ὁποῖα καὶ ὑπομνηματίζονται προσηκόντως.