«Ὁ χορὸς ψαλτῶν· “Οἱ μαΐστορες τῆς ψαλτικῆς τέχνης”. Συνοπτικὸ χρονικὸ μιᾶς δεκαπενταετίας», ΜΟΥ.Σ.Α. Μουσικὸ περιοδικὸ τῶν φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν Ἀθήνας, τεύχη 8-9, Ἀθήνα, Σεπτέμβριος 2001, σσ. 69-77

Ἀναλυτικότατη ἀναφορὰ στὶς ἐπὶ μία δεκαπενταετία μουσικὲς δραστηριότητες τοῦ χοροῦ ψαλτῶν “Οἱ μαΐστορες τῆς ψαλτικῆς τέχνης”. Ἐκτείνεται σὲ ἕξι ἑνότητες· μουσικολογικὲς σπουδές, συναυλίες στὴν  Ἑλλάδα καὶ στὸ  Ἐξωτερικό, λατρευτικὲς συνάξεις, ραδιοφωνικὲς-τηλεοπτικὲς ἐκπομπές, μορφολογικὲς σπουδὲς τῆς βυζαντινῆς καὶ μεταβυζαντινῆς μελοποιίας καὶ δισκογραφικὴ παραγωγή.

2019-01-03T10:09:37+00:001 Σεπτεμβρίου 2001|Categories: Χρονικά|