Εἰσαγωγικὸ κείμενο στὸν παραπάνω τόμο πρακτικῶν ἐπιστημονικοῦ συνεδρίου γιὰ τὸν ἅγιο Νεκτάριο. Σημειώνονται τὰ τοῦ προγράμματος τοῦ συνεδρίου καὶ τῆς ἐν γένει ἀπηχήσεώς του ὄχι μόνον στὸ πλήρωμα τῶν σεβομένων καὶ τιμώντων τὸν ἅγιο Νεκτάριο ἀλλὰ καὶ στὴ θεολογικὴ ἐπιστημονικὴ κοινότητα, διευκρινίζονται οἱ τηρηθεῖσες ἐκδοτικὲς ἀρχὲς καὶ διατυπώνονται οἱ ἐπιβεβλημένες πρὸς τοὺς ἁρμοδίους εὐχαριστίες.